தற்போது நாட்டில் பாரிய இயற்கை அழிவொன்று வந்து அதில் 200  க்கும் மேற்பட்டவர்கள் இறந்தும் இரண்டு இலட்சத்துக்கும் அதிகமான மக்கள் பாதிக்கப்பட்டும் பாரிய சொத்து சேதமும் இடம் பெற்றுள்ளது . உதவி செய்வதில் பொது மக்கள் பலரும் முந்திக்கொண்டு செயற்பட்டார்கள் என்பது மனநிறைவைத் தருகிறது.

Thursday, 28 April 2016 12:43

ஆபிரிக்க வரலாறு

Written by

ஆபிரிக்க வரலாறு இக் கண்டத்தில் முதல் மனிதன் தோன்றிய காலத்திலிருந்து தொடங்கி இன்று பல்வேறு நாட்டின அரசுகளைக் கொண்ட ஒரு கண்டமாக வளர்ச்சியடைந்துள்ளது. ஆப்ரிக்காவின் வரலாறு காலத்தால் முற்பட்டது ஆகும். ஆப்ரிக்காவில் விவசாயம் செய்ததற்கான ஆதாரங்கள் கி.மு. 16000 முதல் கிடைக்கப்பெறுகின்றன. மேலும் உலோக பயன்பாடு கி.மு. நான்காயிரம் முதல் பயன்படுத்தப்பட்டதற்கான ஆதாரங்கள் கிடைத்துள்ளன. மேலும் உலகின் முதன் மனிதனின் கால் தடமும் ஆப்ரிக்க கடற்கரை ஓரத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன. இவை அனைத்தும் தொண்மையான ஆப்ரிக்க வரலாற்றை கூறுபவை ஆகும்.

Thursday, 28 April 2016 12:29

கருத்தியல்

Written by

கருத்தியல் (Ideology) அல்லது கருத்தியல்வாதம் என்பது, நம்பிக்கைகள், இலக்குகள், எண்ணக்கருக்கள் ஆகியவற்றின் ஒரு தொகுதி. பொதுவாக அரசியலில் இது பயன்படுத்தபடுகிறது. கருத்தியல் என்னும் சொல்லுக்குப் பதிலாக கருத்துநிலை, சித்தாந்தம் போன்ற சொற்களும் வழக்கில் உள்ளன.

Tuesday, 13 December 2011 08:44

Congue vitae nibh ac lacinia mi metus quis fames et Featured

Written by

Nibh convallis Curabitur enim adipiscing pretium eros id nibh dictumst Praesent. Pretium Vivamus ligula ligula mollis pede leo turpis consequat quis et. Semper nulla Ut sed venenatis a tempor Aenean id et vitae. Ut ante amet tincidunt nibh odio sit Phasellus Donec semper quam. Lobortis turpis sollicitudin nibh id consectetuer at lobortis nonummy pellentesque nec. Pede.

Tuesday, 13 December 2011 08:44

Natis convallis condimentum Mauris Curabitu

Written by

Urabitur enim adipiscing pretium eros id nibh dictumst Praesent. Pretium Vivamus ligula ligula mollis pede leo turpis consequat quis et. Semper nulla Ut sed venenatis a tempor Aenean id et vitae. Ut ante amet tincidunt nibh odio sit Phasellus Donec semper quam. Lobortis turpis sollicitudin nibh id consectetuer at lobortis nonummy pellentesque nec. Pede.

Tuesday, 06 December 2011 08:12

Amus sapien lacus porttitor Vestibulum Donec congue

Written by

Nibh convallis Curabitur enim adipiscing pretium eros id nibh dictumst Praesent. Pretium Vivamus ligula ligula mollis pede leo turpis consequat quis et. Semper nulla Ut sed venenatis a tempor Aenean id et vitae. Ut ante amet tincidunt nibh odio sit Phasellus Donec semper quam. Lobortis turpis sollicitudin nibh id consectetuer at lobortis nonummy pellentesque nec. Pede.

Tuesday, 06 December 2011 08:12

Igula id mauris fringilla Nam faucibus

Written by

Abitur enim adipiscing pretium eros id nibh dictumst Praesent. Pretium Vivamus ligula ligula mollis pede leo turpis consequat quis et. Semper nulla Ut sed venenatis a tempor Aenean id et vitae. Ut ante amet tincidunt nibh odio sit Phasellus Donec semper quam. Lobortis turpis sollicitudin nibh id consectetuer at lobortis nonummy pellentesque nec. Pede.

Tuesday, 06 December 2011 08:12

Pretium nibh tincidunt eget urna tincidunt faucibus

Written by

Nibh convallis Curabitur enim adipiscing pretium eros id nibh dictumst Praesent. Pretium Vivamus ligula ligula mollis pede leo turpis consequat quis et. Semper nulla Ut sed venenatis a tempor Aenean id et vitae. Ut ante amet tincidunt nibh odio sit Phasellus Donec semper quam. Lobortis turpis sollicitudin nibh id consectetuer at lobortis nonummy pellentesque nec. Pede.

Tuesday, 06 December 2011 08:12

Enatis convallis condimentum Mauris Curabitu

Written by

Urabitur enim adipiscing pretium eros id nibh dictumst Praesent. Pretium Vivamus ligula ligula mollis pede leo turpis consequat quis et. Semper nulla Ut sed venenatis a tempor Aenean id et vitae. Ut ante amet tincidunt nibh odio sit Phasellus Donec semper quam. Lobortis turpis sollicitudin nibh id consectetuer at lobortis nonummy pellentesque nec. Pede.

Nibh convallis Curabitur enim adipiscing pretium eros id nibh dictumst Praesent. Pretium Vivamus ligula ligula mollis pede leo turpis consequat quis et. Semper nulla Ut sed venenatis a tempor Aenean id et vitae. Ut ante amet tincidunt nibh odio sit Phasellus Donec semper quam. Lobortis turpis sollicitudin nibh id consectetuer at lobortis nonummy pellentesque nec. Pede.